Eettisestä kaupankäynnistä keskustelu on lisääntynyt vasta tällä vuosituhannella. Sen määritelmänä pidetään sitä, että yritykset, tuottajat ja jälleenmyyjät ottavat vastuun myymiensä tuotteiden valmistajien työolosuhteista. Jokainen taho pitää huolta työntekijöiden reilusta kohtelemisesta ihmisoikeuksia kunnioittaen. Eettiseen kaupankäyntiin kuuluu myös huolehtiminen siitä, että tuotteen valmistus vastaa ympäristösuojelun vaatimuksia.

Ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa

Monissa maissa työntekijöillä ei ole vakuutuksia eikä rahaa lääkkeisiin. Vedestä ja ruoasta on pula ja he joutuvat tekemään päivittäin ylitöitä ilman korvausta, jotkut kohtaavat työssään jopa väkivaltaa. Tehtaissa voidaan käyttää lapsityövoimaa ja palkka on niin pieni, ettei sillä pysty elämään. Nämä asiat eivät kuulu kestävään ja eettiseen kaupankäyntiin, joka pureutuu näiden ongelmien ratkaisuun.

YK on tehnyt useita julistuksia ja päätöksiä ihmisoikeuksista. Kaikki suuret maat ja monet ihmisoikeusjärjestöt ovat allekirjoittaneet ne ja sitoutuneet noudattamaan niitä. Viime vuosina monikansallisia yrityksiä yritetäänkin painostaa organisaation toimesta kunnioittamaan työntekijöidensä ihmisoikeuksia ja takaamaan hyvät työolot jokaiselle.

YK ja teollisuusmaat pyrkivät lausuntojen ja päätösten avulla kitkemään pois pakkotyövoiman ja lapsityövoiman käytön maailmasta. Ne pyrkivät myös vähentämään ympäristön saastuttamista kehittyvissä maissa, kuten Kiinassa. Paras tapa eettisen kaupankäynnin edistämiseen onkin suurmaiden yhteinen työskentely.

Reilu kauppa on eettisen kaupan edelläkävijä

Kun 1990-luvun lopulla kauppojen hyllyille ilmestyivät ensimmäiset Reilun kaupan banaanit, monet kuluttajat olivat ihmeissään. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun suomalainen kuluttaja pystyi suoraan omalla valinnallaan vaikuttamaan köyhän maan tuottajan elämään.

Reilu kauppa takaa sen, että tuotteesta maksetaan viljelijälle vähintään takuuhinta, joka kattaa kaikki ympäristön ja ihmisten kannalta kestävän tuotannon kustannukset. Organisaatio maksaa paikallisille tuottajille myös tuotteistaan lisämaksun, joka käytetään paikallisen yhteisön kehittämiseen esimerkiksi rakentamalla kouluja tai sairaaloita. Reilu kauppa valvoo ja pitää huolta, ettei lapsityövoimaa käytetä eikä geenimanipuloituja tuotteita kasvateta tai käyttökiellossa olevia kemikaaleja käytetä.

Ensimmäisistä banaaneista Reilun kaupan tuotevalikoima on lisääntynyt valtavasti. Niiden lisäksi hedelmätiskeiltä voi löytyä esimerkiksi organisaation sertifioinnin alaisuudesta appelsiineja, ananaksia ja avokadoja. Reilun kaupan tuotteita löytyy melkein jokaisesta tuoteryhmästä, sillä valikoimiin kuuluu noin 1700 tuotetta.

Toinen eettiseen kaupankäyntiin sitoutunut tunnettu yritys on kosmetiikkayritys The Body Shop. He lupaavat, että heidän tuotteensa on tehty hyvissä työolosuhteissa ja tuotannossa ei olla vahingoitettu ympäristöä.

Eettisen kaupan haasteet tulevaisuudessa

Eettisen kaupan haasteina ovat EU:n tuontitullit, jotka ovat esteenä kehittyvien maiden viennille. Tuontitullit vaikeuttavat erityisesti köyhien Aasian ja Afrikan maiden vientiä.

Suositun palmuöljyn käyttäminen biodiesel-polttoaineena lisää herkkien suosademetsien muuttamista palmuöljyplantaaseiksi ja samalla kasvattaa hiilidioksidipäästöjä. Metsien häviämisen seurauksena paikalliset pienyrittäjät kärsivät, koska heidän viljelyalueensa häviävät. Suurin vaikutus on luontoon, jossa lajit kuolevat metsien mukana sukupuuttoon ja luonnon monimuotoisuus vähenee.

Eettisen kaupan lisäksi täytyy puhua kasvavassa määrin eettisestä kulutuksesta. Kuluttajille pitää jakaa enemmän tietoa, millä vaihtoehdoilla hän pystyy vaikuttamaan eettiseen kaupankäyntiin ja tuotantomaan työoloihin. Kuluttajien pitää helposti saada tietoa tuotteen alkuperistä ja sen tuotannosta., kun taas yritysten pitää muuttua läpinäkyvimmäksi.

Reilun kaupan tuotteiden käyttöä tulisi lisätä myös julkisten sektorien ylläpitämissä ruokapaikoissa. Kahviloissa, ravintoloissa ja kioskeissa tulisi olla vapaasti tarjolla organisaation laatujärjestelmän alaisuudessa olevia tuotteita. Tuotevalikoimaa voi suuremmissa toimipisteissä myös lisätä kattamaan elintarvikkeiden lisäksi myös vaatteita, huonekaluja, teknologiaa ja kosmetiikkaa.

Ruokaa valmistavia yrityksiä tulisi painostaa käyttämään alkuperältään eettisesti tuotettuja raaka-aineita ja tukemaan tuottajia sekä yhteisöä. Köyhät maat pystyvät nousemaan vain pääoman kasvattamisella, sillä elintason noustessa maan kansantalous nousee ja köyhyys vihdoin vähenee. Sääntöjen noudattamisen valvominen on erityisen tärkeää.