Eettinen kauppa ja kuluttaminen ovat olleet pinnalla olevia aiheita viime vuosien aikana. Kuluttajat ovat ymmärtäneet voivansa äänestää kukkarollaan ja yhä kasvava joukko haluaa tukea eettisiä tuotteita. Yritykset ovat vastanneet kysyntään tuomalla markkinoille yhä enemmän eettisiä, ekologisia ja alkuperältään tunnettuja tuotteita.

Eettisen kaupan termi ei kuitenkaan ole aivan täysin vakiintunut. Se niputtaa ylleen monet erilaiset tuotteet, yritykset ja organisaatiot, joiden hyödykkeiden valmistuksessa ja elinkaaressa otetaan huomioon tavallista enemmän ekologiset, eettiset ja sosiaaliset näkökulmat. Erilaiset sosiaalisesti vastuulliset ja ekologisesti kestävät yritykset, kuluttajamerkin omaavat tuotteet ja ideologialtaan eettiset yhtiöt voidaan niputtaa eettisen kaupan toimijoiksi.

Kansalaisjärjestöt

Suomessa toimii Eettisen kaupan puolesta ry eli Eetti ry, jonka tehtävänä on jakaa tietoa eettisestä kaupasta, kuluttamisesta ja maailmankaupan ongelmista. Kansainvälinen vastaava järjestö on nimeltään Ethical Trade Initiative eli ETI. ETI on maailmanlaajuisesti johtava yritysten, ammattijärjestöjen ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen yhteenliittymä, jonka tehtävänä on edistää eettistä kauppaa maailmanlaajuisesti.

Periaatteet

Eettisen kaupan periaatteisiin kuuluvat työntekijän vapaus valita työpaikkansa, työntekijän vapaus kuulua ammattiyhdistykseen, turvalliset ja hygieeniset työolosuhteet, lapsityövoiman käytön kitkeminen, työntekijän oikeus elämiseen riittävään palkkaan, kohtuulliset työajat, syrjinnän kieltäminen, mahdollisuus säännölliseen työhön sekä työolosuhteet, joissa ei sallita epäinhimillistä tai karua kohtelua.

Eettisen maailmankaupan visio

Eettisen kaupan visiona on paradigman muutos maailmankaupassa, jotta eettisestä tuotannosta ja kaupasta maailmanlaajuisesti tulisi uusi normi poikkeuksen sijaan. Sen puolesta töitä tekevät kansalaisjärjestöt, aktivistit ja sosiaalisesti vastuulliset yhtiöt, jotka haluavat tuoda muutoksen tuulia globaaliin kulutuskulttuuriin. Tavoitteena on maailmanlaajuinen tuottava kaupankäynti, joka perustuu eettisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävälle pohjalle.

Vaikutukset paikallisesti

Tämän ideologian missiona on myös vaurauden ja tasa-arvon lisääminen maailmanlaajuisesti. Sen takia eettisen kaupan olennaisia kysymyksiä ovat työntekijöiden oikeudenmukaisesta palkkauksesta sekä reiluista ja turvallisista työolosuhteista huolehtiminen. Tuotteiden elinkaarista halutaan tehdä alusta loppuun ekologisia ja kestäviä, jotta niiden tuottaminen ei aiheuta harmia paikalliselle yhteisölle tai luonnolle. Yhteiskuntavastuulliset yritykset usein lahjoittavat lisäksi osan tuloistaan paikallista hyvinvointia tai ympäristönsuojelua tukeviin hyväntekeväisyysprojekteihin.

Mistä tunnistaa oikeat tuotteet?

Eettiselle kaupalle ei ole omaa standardointijärjestelmää. Sen valvonta on monimutkaista, sillä etenkin suurten ja monikansallisten yritysten alihankkijaketjut voivat kulkea useiden valtioiden ja välikäsien lävitse. Tietyt kuluttaja- ja tuotemerkit antavat kuitenkin kuluttajalle vihjeitä tuotteen eettisyydestä ja ekologisuudesta.

Tuotemerkkien taustalla olevien sertifiointijärjestelmien suhteen ongelmana on, että sertifiointi on maksullista ja ehdot ovat tiukat. Tämän takia kaikkein pienimmillä tuottajilla ei välttämättä ole taloudellisia mahdollisuuksia maksaa ohjelmaan kuulumisesta. Näin ollen esimerkiksi eettisten, paikallisten pientuottajien löytäminen voi vaatia hieman laajempaa selvittämistä tietoisen kuluttajan taholta.

Yksi tunnetuimmista eettisen kaupan laatujärjestelmistä on Reilun Kaupan sertifikaatti.
Se takaa työntekijälle vähintään lakien mukaisen elämiseen riittävän palkan, oikeuden kuulua ammattiyhdistykseen ja kunnolliset työolosuhteet. Esimerkkejä organisaation tuotteista ovat muun muassa kahvi, suklaa ja banaanit.

Toinen laajan valikoiman tuotteita omaava eettisen kaupan tuotemerkki on luomusertifikaatti.
Luomutuotteiden tuotantoprosessi on ympäristön kannalta kestävämpi ja eettisempi vaihtoehto, sillä viljelyssä ei käytetä kemiallisia torjunta-aineita tai lannoitteita.

Tukeminen kulutusvalintojen kautta

Joka kerta rahaa käyttäessään kuluttaja tekee valinnan siitä, millaisia tuotteita ja arvoja haluaa tukea. Omien kulutustottumusten vaikutus voi tuntua pieneltä, mutta yritykset seuraavat asiakkaidensa liikkeitä ja mukautuvat kuluttajien pyyntöihin. Jos eettisiä tuotteita ei ole saatavilla, kauppiaalle kannattaa antaa palautetta. Vastaavasti epäeettisten tuotteiden boikotointi ja palautteen lähettäminen sen syistä on tärkeä viesti yrityksille. Jokainen voi äänestää kulutusvalinnoillaan sellaisen maailman puolesta, millaista haluaa rakentaa.